Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr WGM.0050.86.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 14 października 2022 - w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zadania pn.: "Modernizacja drogi na terenie wsi Kaki-Mroczki o długości 650m"Zarządzenie nr WGM.0050.89.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 października 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2022Zarządzenie nr WGM.0050.87.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 października 2022 - w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krzynowłoga Mała na rok 2022Zarządzenie nr WGM.0050.84.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 12 października 2022 - w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach w przypadku jego nieobecnościZarządzenie nr WGM.0050.83.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 04 października 2022 - w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendium Wójta Gminy Krzynowłoga MałaZarządzenie nr WGM.0050.82B.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowychZarządzenie nr WGM.0050.82A.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowegoZarządzenie nr WGM.0050.81.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznegoZarządzenie nr WGM.0050.80.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g-10s, dla osób ubiegających się o o dofinansowanie z NFOŚ i GW w ramach programu "Czyste Powietrze"Zarządzenie nr WGM.0050.79.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnychZarządzenie nr WGM.0050.78.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o pomocy społecznejZarządzenie nr WGM.0050.77.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważniena do podejmowania działańwobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i do wydawania w tych sprawach decyzji, do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji, do przekazywania do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnegoZarządzenie nr WGM.0050.76.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze MałejZarządzenie nr WGM.0050.75.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnychZarządzenie nr WGM.0050.74.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do załatwiania spraw i wydawania decyzji administacyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnejZarządzenie nr WGM.0050.73.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o KArcie Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Zarządzenie nr WGM.0050.72.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 03 października 2022 - w sprawie upoważnienia p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach związanych z realizacją ustawy o dodatku mieszkaniowymZarządzenie nr WGM.0050.88.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 24 października 2022 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Krzynowłoga Mała za III kwartał 2022 r.Zarządzenie nr WGM.0050.85.2022/2022 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 12 października 2022 - w sprawie ustalenia dnia 31 października 2022 roku (poniedziałek) dniem wolnym od pracy