top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
04.04.2017 14:07:13 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:07:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:06:53 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:06:48 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:06:42 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:06:38 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:06:30 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:04:20 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:03:51 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/179/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:03:16 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:03:10 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:02:23 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:27 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:22 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:17 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:12 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:01:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 14:00:52 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:58:25 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:58:21 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:58:17 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:57:53 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:57:41 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXVIII/176/2017 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 27 marca 2017 r.
04.04.2017 13:54:53 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Protokół obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
04.04.2017 13:54:23 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Protokół obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
04.04.2017 13:53:59 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Protokół obrad XXVII Zwyczajnej Sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
03.04.2017 08:37:40 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
03.04.2017 08:37:17 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
03.04.2017 08:37:08 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
31.03.2017 13:53:12 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:53:03 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
31.03.2017 13:51:39 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
31.03.2017 13:51:31 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
31.03.2017 13:51:28 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
31.03.2017 13:51:19 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie wspierania rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży
31.03.2017 13:47:43 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:47:34 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:45:57 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:45:07 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:45:05 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 13:44:37 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie upowszczechniania kultury fizycznej i sportu
31.03.2017 12:02:55 Paweł Mostowy Usunięty załącznik Obwieszczenie z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
31.03.2017 12:02:36 Paweł Mostowy Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
31.03.2017 12:02:10 Paweł Mostowy Dodany załącznik Obwieszczenei do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
31.03.2017 12:01:06 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Krzynowłoga Mała o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
31.03.2017 07:35:51 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
31.03.2017 07:35:29 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
30.03.2017 06:00:50 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr WGM.0050.15.2016 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 28 marca 2017 r
box
bot Internet-Info
BIP