top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
29.01.2010 13:09:39 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Krzysztof Chmielewski
29.01.2010 13:09:32 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Wiesław Kołakowski
29.01.2010 13:09:24 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Zenon Dąbrowski
29.01.2010 13:09:14 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Tadeusz Rzeżuchowski
29.01.2010 13:08:59 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Piotr Łączyński
29.01.2010 13:08:51 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Jerzy Humięcki
29.01.2010 13:08:43 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Jan Czaplicki
29.01.2010 13:08:33 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Jadwiga Jagaczewska
29.01.2010 13:08:27 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Elżbieta Ulatowska
29.01.2010 13:08:20 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Bogdan Stryjewski
29.01.2010 13:08:10 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Bogdan Olszewski
29.01.2010 13:08:03 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Wiesława Wierzbicka
29.01.2010 13:07:56 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Paweł Borzewski
29.01.2010 13:07:48 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Bożena Zamielska
29.01.2010 13:07:41 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Leonard Mikołajewski
29.01.2010 13:06:16 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Barbara Chmielak
29.01.2010 13:06:07 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Agata Chmielewska
29.01.2010 13:05:55 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Alina Jelińska
29.01.2010 13:05:47 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Danuta Łubińska
29.01.2010 13:05:37 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Ewa Zdziarska
29.01.2010 13:05:30 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Krystyna Lubańska
29.01.2010 13:05:22 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Małgorzata Budna
29.01.2010 13:05:14 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Marzena Cichowska
29.01.2010 13:05:07 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Włodzimierz Kiliś
29.01.2010 13:03:34 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Maria Gadomska
29.01.2010 13:03:26 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Anna Płoska
29.01.2010 13:03:17 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Grzegorz Ostrowski
29.01.2010 13:03:10 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Katarzyna Agnieszka Jaffke
29.01.2010 13:03:02 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Irena Łączyńska
29.01.2010 13:02:56 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Wojciech Piórkowski
29.01.2010 13:02:48 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Renata Wiśniewska
29.01.2010 13:02:38 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Anna Piotrowska
29.01.2010 13:02:31 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Barbara Krysiak
29.01.2010 13:01:05 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2009 (2008) do kategorii 2008/2009 został przeniesiony artykuł Adam Bacławski
29.01.2010 12:55:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Włodzimierz Kiliś - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej do artykułu Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych
29.01.2010 12:53:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Maria Gadomska - Stanowisko Pracy ds. księgowości podatkowej do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:53:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Anna Płoska - Inspektor ds. Płac i Rozliczeń ZUS do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:52:30 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Grzegorz Ostrowski - Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:52:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Katarzyna Agnieszka Jaffke - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzynowłodze Małej do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:51:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Irena Łączyńska - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzynowłodze Małej do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:50:44 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wojciech Piórkowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:50:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Renata Wiśniewska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:49:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Renata Wiśniewska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:48:39 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Anna Piotrowska - Skarbnik Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:48:05 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Barbara Krysiak - Zastępca Wójta Gminy do artykułu Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu
29.01.2010 12:46:18 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Adam Bacławski do artykułu Oświadczenie majątkowe Wójta
29.01.2010 12:43:00 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2008 (2007) do kategorii 2007/2008 został przeniesiony artykuł Dane archiwalne z lat poprzednich BIP dostępne są w Archiwum w prawym menu "Archiwum BIP"
29.01.2010 12:40:47 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2008 (2007) do kategorii 2007/2008 został przeniesiony artykuł Ewa Zdziarska
29.01.2010 12:40:38 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2008 (2007) do kategorii 2007/2008 został przeniesiony artykuł Maria Gadomska
29.01.2010 12:40:18 Sylwester Gadomski Z kategorii Rok 2008 (2007) do kategorii 2007/2008 został przeniesiony artykuł Marlena Mostowa
box
bot Internet-Info
BIP