top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
10.12.2010 11:37:56 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik Nr 3 do SIWZ do artykułu II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:37:38 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do SIWZ do artykułu II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:37:15 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do SIWZ do artykułu II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:36:52 Paweł Mostowy Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:36:27 Paweł Mostowy Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:32:54 Paweł Mostowy Edytowano artykuł II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:20:18 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat
10.12.2010 11:18:45 Paweł Mostowy Usunięto artykuł II etap rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Krzynowłodze Małej ze sfinansowaniem inwestycji przez wykonawcę w okresie 5 lat z kategorii Zamówienia publiczne
10.12.2010 11:18:28 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł
08.12.2010 21:15:45 Paweł Mostowy Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej c.d. do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2011 roku
08.12.2010 21:14:49 Paweł Mostowy Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2011 roku
07.12.2010 13:45:55 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 6 grudnia 2010r.
07.12.2010 13:45:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Informacja o odwołaniu naboru do artykułu Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 6 grudnia 2010r.
07.12.2010 12:07:03 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 12:06:47 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 12:06:32 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 12:06:17 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 11:38:45 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 80/2010 z artykułu Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 października 2010r.
07.12.2010 11:38:22 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 80/2010 do artykułu Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 października 2010r.
07.12.2010 11:10:27 Sylwester Gadomski Dodany załącznik skład osobowy Komisji Stałych Rady do artykułu Skład osobowy Komisji Stałych Rady
07.12.2010 11:10:10 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Skład osobowy Komisji Stałych Rady
07.12.2010 11:08:47 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Skład osobowy Komisji Stałych Rady
07.12.2010 11:05:23 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 80/2010 do artykułu Zarządzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 października 2010r.
07.12.2010 11:05:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Zarządzenie Nr 82/2010 do artykułu Zarządzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 22 października 2010r.
07.12.2010 10:57:56 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/7/2010 do artykułu Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:57:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/6/2010 do artykułu Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:56:58 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/5/2010 do artykułu Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:56:37 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/4/2010 do artykułu Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:56:18 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/3/2010 do artykułu Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
07.12.2010 10:56:04 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/2/2010 do artykułu Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
07.12.2010 10:55:52 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Uchwała Nr I/1/2010 do artykułu Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
07.12.2010 10:53:50 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/7/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:52:52 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/6/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:51:34 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/5/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:50:54 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr II/4/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 6 grudnia 2010 r
07.12.2010 10:49:26 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/3/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
07.12.2010 10:43:40 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/2/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
07.12.2010 10:41:29 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr I/1/2010 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 listopada 2010 r
06.12.2010 11:52:28 Paweł Mostowy Dodany załącznik Pełnomocnictwo do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:49:53 Paweł Mostowy Dodany załącznik Oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:46:31 Paweł Mostowy Dodany załącznik Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:36:51 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik do wzoru umowy do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:36:09 Paweł Mostowy Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:35:18 Paweł Mostowy Dodany załącznik Oświadczenie o nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcom do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:32:56 Paweł Mostowy Dodany załącznik Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:31:17 Paweł Mostowy Dodany załącznik Formularz cenowy do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:30:20 Paweł Mostowy Dodany załącznik Formularz oferty do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:29:34 Paweł Mostowy Dodany załącznik Szczególowy opis przedmiotu zamówienia do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:25:14 Paweł Mostowy Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Zakup energii elektrycznej
06.12.2010 11:23:26 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 97/2010 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 6 grudnia 2010r.
box
bot Internet-Info
BIP