top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
Data Redaktor Zmiana
20.07.2010 10:18:42 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załaczik nr 2 do SIWZ do artykułu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
20.07.2010 10:18:20 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ do artykułu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
20.07.2010 10:17:36 Paweł Mostowy Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
20.07.2010 10:16:52 Paweł Mostowy Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
20.07.2010 10:09:11 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
20.07.2010 09:39:51 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krzynowłodze Małej w ramach programu "Radosna Szkoła"
19.07.2010 12:30:21 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
19.07.2010 12:30:02 Sylwester Gadomski Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiktorowo
19.07.2010 12:29:39 Sylwester Gadomski Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrowe
19.07.2010 11:52:55 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Witold Pszczółkowski do artykułu
19.07.2010 11:51:43 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wiesława Wierzbicka do artykułu
19.07.2010 11:50:51 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wiesław Kołakowski do artykułu
19.07.2010 11:49:27 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik Wiesłąw Kołakowski z artykułu
19.07.2010 11:49:16 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wiesłąw Kołakowski do artykułu
19.07.2010 11:48:03 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Tadeusz Rzeżuchowski do artykułu
19.07.2010 11:47:03 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Piotr Łączyński do artykułu
19.07.2010 11:45:46 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Paweł Borzewski do artykułu
19.07.2010 11:43:57 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Krzysztof Chmielewski do artykułu
19.07.2010 11:42:59 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Jerzy Humięcki do artykułu
19.07.2010 11:39:55 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Jan Czaplicki do artykułu
19.07.2010 11:38:52 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Jadwiga Jagaczewska do artykułu
19.07.2010 11:38:00 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Elzbieta Ulatowska do artykułu
19.07.2010 11:34:05 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Bozena Zamielska do artykułu
19.07.2010 11:33:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Bogdan Stryjewski do artykułu
19.07.2010 11:31:46 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Bogdan Olszewski do artykułu
14.07.2010 15:22:12 Paweł Mostowy Dodany załącznik kosztorys ofertowy, przedmiar robót do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:14:51 Paweł Mostowy Dodany załącznik Specyfikacja techniczna do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:13:53 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 5 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:13:33 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 4 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:13:03 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 3 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:12:43 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 2 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:12:24 Paweł Mostowy Dodany załącznik Załącznik nr 1 do SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:11:50 Paweł Mostowy Dodany załącznik Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:10:24 Paweł Mostowy Dodany załącznik ogłoszenie o zamówieniu do artykułu Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:06:58 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:05:18 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:05:17 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 15:03:50 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 14:49:16 Paweł Mostowy Edytowano artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
14.07.2010 14:48:06 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej Świniary - Ulatowo Zalesie
02.07.2010 10:51:20 Sylwester Gadomski Dodany załącznik ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ do artykułu Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Krzynowłodze Małej.
29.06.2010 13:27:02 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
29.06.2010 11:34:49 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krzynowłodze Małej - Włodzimierz Kiliś do artykułu
29.06.2010 11:32:44 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Marzena Cichowska do artykułu
29.06.2010 11:31:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor SP w Krzynowłodze Małej - Małgorzata Budna do artykułu
29.06.2010 11:28:40 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świniarach - Krystyna Lubańska do artykułu
29.06.2010 11:26:44 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzynowłodze Małej - Ewa Zdziarska do artykułu
29.06.2010 11:25:00 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor SP w Ulatowie Adamach - Danuta Łubińska do artykułu
29.06.2010 11:23:18 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Dyrektor SP w Świniarach - Alina Elżbieta Jelińska do artykułu
29.06.2010 11:21:30 Sylwester Gadomski Dodany załącznik dyrektor SP w Romanach Seborach - Agata Izabela Chmielewska do artykułu
box
bot Internet-Info
BIP