top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218
Data Redaktor Zmiana
27.02.2012 07:53:49 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:53:36 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:53:14 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:52:57 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 118/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:52:28 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:52:17 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 117/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:51:49 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:51:39 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 116/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:51:13 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:51:03 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 115/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:50:14 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:50:04 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 114/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:49:31 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:49:20 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 113/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:47:46 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
27.02.2012 07:47:12 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 112/2011 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 30 grudnia 2011 r.
21.02.2012 09:26:40 Sylwester Gadomski Dodany załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:26:12 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:25:56 Sylwester Gadomski Dodany załącznik ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:24:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Przekazywanie świadczeń na konto bankowe do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:22:10 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Upoważnienie do odbioru świadczeń finansowych do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:18:56 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik http://www.gopsmaslow.vel.pl/wp-content/uploads/2011/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-5-ZA%C5%9AWIADCZENIE-O-BEZSKUTECZNO%C5%9ACI-EGZEKUCJI-%C5%9AWIADCZE%C5%83-ALIMENTACYJNYCH.pdf z artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:18:41 Sylwester Gadomski Dodany załącznik http://www.gopsmaslow.vel.pl/wp-content/uploads/2011/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-5-ZA%C5%9AWIADCZENIE-O-BEZSKUTECZNO%C5%9ACI-EGZEKUCJI-%C5%9AWIADCZE%C5%83-ALIMENTACYJNYCH.pdf do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:15:24 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 4b OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:14:51 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 4a OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:14:18 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:13:41 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:12:52 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 2a OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:12:10 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik Nr 2 ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 09:00:54 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:52:23 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik Oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – oświadczenie o własnych dochodach z artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:52:18 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik Wniosek z funduszu alimentacyjnego z artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:52:11 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie zryczałtowanym podatku dochodowym z artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:49:24 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie zryczałtowanym podatku dochodowym do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:48:28 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – oświadczenie o własnych dochodach do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:46:38 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wniosek z funduszu alimentacyjnego do artykułu 2012-02-21
21.02.2012 08:44:37 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł 2012-02-21
21.02.2012 08:42:56 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 16 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:42:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 15 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:41:23 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załacznik nr 13-14 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:40:09 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 12 OŚWIADCZENIE O NIEKORZYSTANIU Z CAŁODOBOWEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM UMIESZCZONYM W PLACÓWCE ZAPEWNIAJĄCEJ CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ, W TYM W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:39:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik Nr 11 OŚWIADCZENIE O ZGŁOSZENIU DO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:38:18 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 10 OŚWIADCZENIE O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:37:35 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 9 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:36:49 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik Nr 8 OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:35:53 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 7 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:35:11 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 6 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY działalność gospodarcza w formie ryczałtu do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:34:25 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik Nr 5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY działalność gospodarcza do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:33:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Zalącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY WYŻSZEJ do artykułu Pliki do pobrania
21.02.2012 08:32:01 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY do artykułu Pliki do pobrania
box
bot Internet-Info
BIP