top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
04.01.2013 08:29:11 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Podział nieruchomości w przypadku zgodności z planem miejscowym lub przy braku planu, w warunkach zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
04.01.2013 08:29:04 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Rozgraniczenie nieruchomości
04.01.2013 08:27:31 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wniosek do Wójta Gminy Krzynowłoga Mała o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego do artykułu Rozgraniczenie nieruchomości
04.01.2013 08:27:02 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Rozgraniczenie nieruchomości
04.01.2013 08:26:20 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział do artykułu Podział nieruchomości w przypadku zgodności z planem miejscowym lub przy braku planu, w warunkach zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
04.01.2013 08:26:05 Sylwester Gadomski Dodany załącznik Wniosek o wydanie opinii wstępnego projektu podziału nieruchomości do artykułu Podział nieruchomości w przypadku zgodności z planem miejscowym lub przy braku planu, w warunkach zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
04.01.2013 08:25:00 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Podział nieruchomości w przypadku zgodności z planem miejscowym lub przy braku planu, w warunkach zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
04.01.2013 08:24:02 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
04.01.2013 08:23:33 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
04.01.2013 08:21:55 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu
04.01.2013 08:20:59 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł
04.01.2013 08:06:21 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł ZMIANY BUDŻETU
04.01.2013 07:57:25 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł SPRAWOZDANIA
04.01.2013 07:42:50 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:41:54 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:39:36 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:37:58 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:36:15 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:32:02 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:31:54 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIA
04.01.2013 07:31:45 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł ZMIANY BUDŻETU
04.01.2013 07:30:48 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł BUDŻET
04.01.2013 07:30:28 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł SPRAWOZDANIA
04.01.2013 07:30:03 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł ZMIANY BUDŻETU
04.01.2013 07:27:09 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
04.01.2013 07:26:42 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
03.01.2013 14:12:30 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
03.01.2013 14:06:35 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
02.01.2013 07:39:12 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:38:54 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:38:39 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:38:17 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:37:32 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:37:04 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:36:13 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:35:31 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:34:45 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:33:31 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wykaz pokoi w budynku Urzędu Gminy
02.01.2013 07:29:30 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
02.01.2013 07:28:55 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
02.01.2013 07:20:58 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Regulamin Organizacyjny
02.01.2013 07:20:51 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Regulamin Organizacyjny
02.01.2013 07:19:36 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Struktura organizacyjna
02.01.2013 07:19:19 Sylwester Gadomski Usunięty załącznik z artykułu Struktura organizacyjna
31.12.2012 07:30:55 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Rudno Kosiły
28.12.2012 08:13:33 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r
28.12.2012 08:12:29 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r
28.12.2012 08:10:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r
28.12.2012 08:10:12 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXIV/145/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r
28.12.2012 08:08:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXIV/144/2012 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 13 grudnia 2012 r
box
bot Internet-Info
BIP