top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
30.09.2013 14:06:11 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 18 września 2013 r
30.09.2013 14:04:38 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 18 września 2013 r
30.09.2013 14:03:12 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 4 września 2013 r
30.09.2013 14:02:36 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 4 września 2013 r
30.09.2013 14:00:55 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 4 września 2013 r
30.09.2013 14:00:19 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 4 września 2013 r
30.09.2013 13:58:53 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 3 września 2013 r
30.09.2013 13:58:14 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 3 września 2013 r
28.09.2013 14:58:54 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zapytanie cenowe dot. projektu pt. "Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaki-Mroczki"
28.09.2013 14:58:34 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zapytanie cenowe dot. projektu pt. "Wyposażenie gastronomiczne świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaki-Mroczki"
26.09.2013 13:55:10 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs na: „Świadczenie usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktu z NFZ na terenie Gminy Krzynowłoga Mała”
24.09.2013 14:41:29 Paweł Mostowy Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty do artykułu Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
23.09.2013 12:45:59 Paweł Mostowy Dodany załącznik SIWZ Węgiel 2013 do artykułu Dostawa miału węglowego i eko - groszku 2013- 2014
23.09.2013 12:14:25 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Dostawa miału węglowego i eko - groszku 2013- 2014
23.09.2013 11:45:54 Marzena Cichowska Dodany załącznik do artykułu Dożywianie dzieci - 2013 rok
23.09.2013 11:45:35 Marzena Cichowska Dodany załącznik do artykułu Dożywianie dzieci - 2013 rok
23.09.2013 11:42:29 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł Dożywianie dzieci - 2013 rok
23.09.2013 10:17:30 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł Informacja
04.09.2013 14:06:25 Paweł Mostowy Dodany załącznik wynik postępowania do artykułu MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAKI-MROCZKI
03.09.2013 09:17:17 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł PODZIĘKOWANIE
03.09.2013 09:13:57 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł PSYCHOLOG
03.09.2013 09:13:02 Marzena Cichowska Usunięto artykuł PSYCHOLOG z kategorii PEAD
03.09.2013 09:12:42 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł
03.09.2013 09:11:56 Marzena Cichowska Dodany nowy artykuł DOŻYWIANIE dzieci w szkole
03.09.2013 09:10:22 Marzena Cichowska Edytowano artykuł INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE IFUNDUSZ ALIMENTACYJNY
03.09.2013 09:09:48 Marzena Cichowska Edytowano artykuł INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE IFUNDUSZ ALIMENTACYJNY
02.09.2013 12:16:11 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:16:02 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:12:54 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:12:34 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:11:28 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:11:20 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:09:17 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
02.09.2013 12:09:07 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 26 sierpnia 2013 r
27.08.2013 13:59:00 Paweł Mostowy Dodany załącznik SIWZ do artykułu Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
27.08.2013 13:58:03 Paweł Mostowy Dodany nowy artykuł Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Ocean możliwości w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w szkołach prowadzonych przez Gminę Krzynowłoga Mała
27.08.2013 13:56:58 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/2013
27.08.2013 13:56:10 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2013
27.08.2013 11:32:57 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:32:40 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 22 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:30:06 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:29:59 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/195/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:28:24 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:27:58 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/194/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:26:14 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:25:41 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/193/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:23:24 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 11:18:48 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 10:52:34 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
27.08.2013 10:52:20 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 5 sierpnia 2013 r
box
bot Internet-Info
BIP