top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
07.11.2013 09:56:38 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
07.11.2013 09:56:02 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
07.11.2013 09:54:32 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy
07.11.2013 09:52:55 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 09:51:42 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży z kategorii Działalność gospodarcza
07.11.2013 09:51:14 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
07.11.2013 09:51:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
07.11.2013 09:50:59 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
07.11.2013 09:50:48 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
07.11.2013 09:50:18 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży
07.11.2013 09:49:32 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 09:48:24 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 4 z kategorii Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
07.11.2013 09:47:53 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 09:46:19 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
07.11.2013 09:44:06 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
07.11.2013 09:36:17 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
07.11.2013 09:33:47 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
07.11.2013 09:33:08 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 09:31:23 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
07.11.2013 09:31:07 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
07.11.2013 09:26:26 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uznanie poborowego (żołnierza) za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
07.11.2013 09:25:34 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 1 z kategorii Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, melioracyjnych
07.11.2013 09:24:12 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 2 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 09:24:03 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 3 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 09:23:50 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 4 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 09:22:32 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zaświadczenie o stanie majątkowym lub o nie zaleganiu w podatkach
07.11.2013 09:22:24 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zaświadczenie o stanie majątkowym lub o nie zaleganiu w podatkach
07.11.2013 09:16:59 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Udostępnienie informacji publicznej
07.11.2013 09:16:44 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Udostępnienie informacji publicznej
07.11.2013 09:13:40 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Udostępnienie informacji publicznej
07.11.2013 09:12:44 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
06.11.2013 14:11:15 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu
06.11.2013 14:11:10 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu
06.11.2013 14:11:00 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu
06.11.2013 14:10:49 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu
06.11.2013 14:07:04 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 14:06:47 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 14:01:08 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł
06.11.2013 14:00:56 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zgłoszenie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 13:57:13 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 13:56:37 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 13:55:16 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Działalność gospodarcza z kategorii Działalność gospodarcza
06.11.2013 13:55:02 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł
06.11.2013 13:54:31 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
06.11.2013 13:48:10 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł
06.11.2013 13:39:59 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
06.11.2013 13:35:07 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł
06.11.2013 13:14:30 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
06.11.2013 13:12:12 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Referaty i Samodzielne Stanowiska Pracy
04.11.2013 08:53:34 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Ogłoszenie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy w Krzynowłodze Małej
box
bot Internet-Info
BIP