top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
07.11.2013 11:13:05 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu sporządzonych za granicą
07.11.2013 11:12:54 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku
07.11.2013 11:12:42 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego wpisach lub ich braku
07.11.2013 11:12:28 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zgłoszenie zgonu
07.11.2013 11:05:55 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wydanie odpisów skróconych i zupełnych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów
07.11.2013 11:05:36 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zawarcie małżeństwa wyznaniowego (konkordatowego)
07.11.2013 11:05:23 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
07.11.2013 11:05:11 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
07.11.2013 11:04:59 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że obywatel polski posiada zdolność do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
07.11.2013 11:04:29 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Oświadczenie o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
07.11.2013 11:03:50 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 19 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:03:46 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 20 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:03:33 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 21 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:03:28 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 22 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:03:22 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 23 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:03:14 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 24 z kategorii Urodzenia, małżeństwa, zgony
07.11.2013 11:02:15 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące
07.11.2013 11:02:10 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące
07.11.2013 11:00:50 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy
07.11.2013 11:00:45 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy
07.11.2013 10:58:47 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców (powyżej 2 miesięcy)
07.11.2013 10:58:43 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców (powyżej 2 miesięcy)
07.11.2013 10:56:38 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
07.11.2013 10:56:30 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
07.11.2013 10:54:19 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
07.11.2013 10:53:47 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
07.11.2013 10:50:46 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt stały
07.11.2013 10:50:35 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Zameldowanie na pobyt stały
07.11.2013 10:48:10 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt stały
07.11.2013 10:47:59 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców
07.11.2013 10:47:50 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące
07.11.2013 10:47:39 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców (powyżej 2 miesięcy)
07.11.2013 10:47:28 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 2 miesięcy
07.11.2013 10:47:19 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące
07.11.2013 10:45:54 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 10:34:13 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 10:08:47 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
07.11.2013 10:08:43 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
07.11.2013 10:08:21 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 4 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 10:05:59 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 3 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 10:05:22 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego zmiany danych osobowo-adresowych
07.11.2013 10:05:15 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego zmiany danych osobowo-adresowych
07.11.2013 10:02:47 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 2 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 10:01:14 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
07.11.2013 10:01:07 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
07.11.2013 09:58:54 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku utraty
07.11.2013 09:58:41 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego zmiany danych osobowo-adresowych
07.11.2013 09:58:15 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności
07.11.2013 09:57:45 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 1 z kategorii Urząd Stanu Cywilnego
07.11.2013 09:57:21 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
box
bot Internet-Info
BIP