top

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
Data Redaktor Zmiana
08.11.2013 11:44:01 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIV/2013
08.11.2013 08:48:43 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
08.11.2013 08:45:10 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
08.11.2013 08:41:10 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
08.11.2013 07:21:33 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
08.11.2013 07:20:41 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
08.11.2013 07:19:43 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 13:40:22 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/201/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:39:28 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:37:07 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/201/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:35:27 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:34:26 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:34:19 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:34:10 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:33:05 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:32:31 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/199/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:31:06 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:30:51 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/198/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:29:24 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 13:28:04 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Uchwała Nr XXXV/197/2013 Rady Gminy w Krzynowłodze Małej z dnia 30 października 2013 r
07.11.2013 12:23:36 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z kategorii Nieruchomości
07.11.2013 12:23:21 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 12:10:47 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
07.11.2013 12:06:07 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
07.11.2013 12:04:07 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z kategorii Nieruchomości
07.11.2013 12:04:02 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu z kategorii Nieruchomości
07.11.2013 12:03:44 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu
07.11.2013 12:03:30 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu
07.11.2013 12:01:26 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
07.11.2013 12:01:22 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
07.11.2013 12:00:09 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu gruntu
07.11.2013 12:00:00 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
07.11.2013 11:58:56 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 11:57:13 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Rozgraniczenie nieruchomości
07.11.2013 11:57:04 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Podział nieruchomości w przypadku zgodności z planem miejscowym lub przy braku planu, w warunkach zgodności z przepisami odrębnymi lub warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
07.11.2013 11:56:54 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
07.11.2013 11:56:43 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta usług nr 5 z kategorii Nieruchomości
07.11.2013 11:55:58 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł
07.11.2013 11:55:43 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł
07.11.2013 11:55:30 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł
07.11.2013 11:23:38 Sylwester Gadomski Usunięto artykuł Karta Usług nr 8 z kategorii Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
07.11.2013 11:23:13 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości
07.11.2013 11:23:08 Sylwester Gadomski Dodany załącznik do artykułu Wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości
07.11.2013 11:21:45 Sylwester Gadomski Dodany nowy artykuł Wydanie zezwolenia na wykonanie zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości
07.11.2013 11:21:02 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 11:15:33 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł PORADNIK INTERESANTA (jak załatwić sprawę?)
07.11.2013 11:13:43 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Zgłoszenie urodzenia dziecka
07.11.2013 11:13:34 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uznanie dziecka
07.11.2013 11:13:25 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
07.11.2013 11:13:15 Sylwester Gadomski Edytowano artykuł Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
box
bot Internet-Info
BIP