top

2018-10-04

Uchwała Nr 5/2018 GKW w Krzynowłodze Małej


w sprawie uchwalenia harmonogramu druku kart do głosowania

2018-10-03

Protokół z przeprowadzonego losowania


w celu uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w obwodzie Nr 6 w Romanach-Seborach oraz Nr 7 w Kakach-Mroczkach w związku z wyborami Samorządowymi, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-02

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzynowłoga Mała

2018-10-01

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 1 października 2018 r.


o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-01

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 1 października 2018 r.


o zarejestrowanych kandydatów na wójta w wyborach Wójta Gminy Krzynowłoga Mała zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-01

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 1 października 2018 r.


o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-01

Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 1 października 2018 r.


w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-28

Informacja GKW w Krzynowłodze Małej z dnia 28 września 2018 roku


w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

2018-09-28

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 26 września 2018 roku


w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku na obszarze właściwości terytorialnej tj. powiatu mławskiego, przasnyskiego i żuromińskiego

2018-09-24

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej


z dnia 24 września 2018 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 5

2018-09-21

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 21 września 2018r.


Informacja o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

2018-09-21

Informacja Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 r.


Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

2018-09-18

Informacja GKW w Krzynowłodze Małej


Dodatkowe godziny pracy GKW w Krzynowłodze Małej

2018-09-18

Obwieszczenie GKW w Krzynowłodze Małej z dnia 18 września 2018r.


w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy w Krzynowłodze Małej zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-14

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 13 września 2018 roku


w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-13

Uchwała nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej

2018-09-13

Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej

2018-09-13

Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej

2018-09-13

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej


Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej

2018-09-13

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej


Ukonstytuowanie się Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej

2018-09-12

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 sierpnia 2018 r.


Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzynowłodze Małej dla wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-09-04

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Krzynowłoga Mała z dnia 20 sierpnia 2018 r.


W Y K A Z miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do: Rady Gminy w Krzynowłodze Małej, Rady Powiatu Przasnyskiego, Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Wójta Gminy Krzynowłoga Mała zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-17

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.


w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

2018-08-14

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II


w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów osobowych terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-08-14

K O M U N I K A T KOMISARZA WYBORCZEGO W CIECHANOWIE II


o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

2018-06-20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego


w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

2018-04-06

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Ciechanowie II z dnia 03 kwietnia 2018 roku

box
bot Internet-Info
BIP