top

print

2018-12-10 13:20:33

Zarządzenie


Zarządzenie nr 021.11.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej z dnia 10 grudnia 2018 r.

Zarządzenie Nr 021.11.2018

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Krzynowłodze Małej

z dnia 10 grudnia 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, poz. 1669) w związku z Zarządzeniem Nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej,

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej.

2. Treść ogłoszenia została określona w załaczniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Ogłoszenie o którym mowa w § 1 podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzynowłoga Mała www.bip.krzynowlogamala.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzynowłodze Małej.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

p.o. Kierownika

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

mgr Renata Wiśniewska

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Renata Wiśniewska
Data powstania: 10.12.2018 12:20
Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2018 12:26
Liczba wyświetleń: 58

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zarządzenie.odt 2018-12-10 13:28:41 Wiśniewska Renata

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zarządzenie 10.12.2018 12:20 Renata Wiśniewska
box
bot Internet-Info
BIP